Szukaj

Wspieramy, aktywizujemy i pomagamy

Przywracamy możliwości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych na najwyższym z możliwych poziomie. Dbamy również o rozwój ruchu samopomocowego i sieci wsparcia społecznego we współpracy z najbliższym otoczeniem.

Serdecznie witamy na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu

Rozpoczęliśmy działalność w styczniu 2001r. Nasz Dom TYP A jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej przeznaczonym dla 25 osób.

W 2023r rozpoczęła działalność Filia Naszego Domu Typ B dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną przeznaczonym dla 30 osób.

Pracujemy pięć dni w tygodniu od godz. 7.30 do 15.30.

Celem naszej działalności jest przywracanie naszym uczestnikom i uczestniczkom możliwości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych na najwyższym z możliwych poziomie. Dbamy również o rozwój ruchu samopomocowego i sieci wsparcia społecznego we współpracy z najbliższym otoczeniem.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu

Oparcie społeczne

Prowadzimy szeroko zakrojoną terapię społeczną, psychiczno, fizyczną pozwalającą naszym uczestnikom na usamodzielnienie i integrację społeczną.

Treningi funkcjonowania

Dla naszych uczestników prowadzimy treningi w zakresie funkcjonowania w codziennym życiu, rozwiązywania problemów czy umiejętności interpersonalnych.

Bez wykluczeń

Propagujemy ideę pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Promujemy talenty osób niepełnosprawnych.

Najnowsze informacje

Skip to content