Szukaj

Procedura przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy​

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
(Formularz wniosku do pobrania we właściwym dla przyszłego uczestnika/uczestniczki Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej).

Potrzebne dokumenty, załączniki do wniosku:

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacja o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada).

Skierowanie do ŚDS następuje na drodze administracyjnej.

Skip to content